Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

The Constitutional Tribunal of Poland

President of the Constitutional Tribunal: Julia Przyłębska

Secretariat of the President
phone: 22 621 65 03, fax: 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

The Chancellery of the Constitutional Tribunal

Director: Zofia Hoffmann
Secretariat
phone: 22 657 45 95, fax: 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Head of the Office of the President of the Constitutional Tribunal: Marcin Koman
phone: 22 628 72 74, fax: 22 629 39 77, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Spokesman of the Constitutional Tribunal: Jakub Kozłowski
phone: 22 657 45 00, e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl

The Office of the Legal Service of the Constitutional Tribunal

Director: Anna Zołotar-Wiśniewska
Secretariat
phone: 22 657 45 34, fax 22 657 45 90

Department of Preliminary Review in the Office of the Legal Service

Secretariat: phone: 22 657 45 12, 22 657 45 78, e-mail: skarga@trybunal.gov.pl

Department of Jurisprudence Research in the Office of the Legal Service
Secretariat: phone: 22 621 76 34 

Finance and Accounting Department of the Chancellery of the Constitutional Tribunal  

General Accountant: Anna Sipa
phone: 22 657 45 45


Library and Publishing Office of the Constitutional Tribunal

Head: Krzysztof Budziło
phone: 22 657 45 44
Reading room: phone: 22 657 45 27, e-mail: bib@trybunal.gov.pl , wydawnictwa@trybunal.gov.pl


IT Department of the Chancellery of the Constitutional Tribunal

Head: Arkadiusz Szczotkiewicz
phone: 22 537 46 31

 
Administrative Department of the Chancellery of the Constitutional Tribunal

Head: Irena Cygoń
phone: 22 621 57 66, 657 45 85, fax: 622-18-30


Human Resources Manager: Joanna Kerner
phone: 22 657 45 70

 

Security Department of the Constitutional Tribunal

Chief Guard: Wojciech Górnicki
phone: 22 657 45 08