Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obsługa medialna

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego w zakładkach: Komunikaty prasowe, Wokanda oraz Sprawy w Trybunale dostępne są kopie elektroniczne wniosków, skarg i pytań prawnych na podstawie, których zostały wszczęte postępowania merytoryczne przed Trybunałem. Dołączone są również stanowiska uczestników postępowań prowadzonych przed TK. 

Na stronie internetowej TK znajduje się zakładka Transmisje, która umożliwia śledzenie na bieżąco toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym rozprawy.

Bezpośrednio po ogłoszeniu każdego wyroku zapraszamy na konferencję prasową (na życzenie mediów) z udziałem przewodniczącego składu orzekającego i sędziego sprawozdawcy.

 

Kontakt

prasainfo@trybunal.gov.pl

Rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego: Robert Lubański

tel. 22 657-45-00