Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ZASADY UDZIAŁU INTERNAUTÓW W KONFERENCJACH TRANSMITOWANYCH ONLINE

1.  Internauci mogą brać udział w konferencjach zadając pytania w języku polskim, w formie pisemnej, na adres poczty elektronicznej: konferencja@trybunal.gov.pl.

2.  Pytania mogą być nadsyłane najwcześniej 7 dni przed terminem konferencji oraz w czasie trwania konferencji.

3.  O kolejności zadawania pytań decyduje Zespół Prasy i Informacji, zaś w trakcie trwania konferencji, prowadzący konferencję.

4.  Nie będą uwzględniane pytania niezwiązane z tematem konferencji oraz w sprawach indywidualnych. Przedmiotem pytań nie może być uzyskanie porady prawnej lub interpretacja przepisów.

5.  Zespół Prasy i Informacji zastrzega sobie możliwość niezadania pytania spełniającego warunki określone w pkt 1, 2 i 3, jeżeli nie pozwolą na to ramy czasowe, albo przebieg konferencji.

6.  Na wiadomości nadsyłane na adres: konferencja@trybunal.gov.pl nie będzie udzielana indywidualna odpowiedź.