Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprostowanie do audycji red. Przemysława Wenerskiego "Podłość nagrodzona", wyemitowanej 24 kwietnia 2014 r. w programie "Czarno na Białym" stacji TVN24.

Pan

Adam Pieczyński

Prezes Zarządu TVN24

Dyrektor Zarządu ds. Programów Informacyjnych

Warszawa

Żądanie zamieszczenia sprostowania

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.), w związku z audycją red. Przemysława Wenerskiego „Podłość nagrodzona”, wyemitowaną w programie „Czarno na Białym” w stacji TVN24, w dniu 24 kwietnia 2014 r., której fragmenty zmieniły zupełnie sens wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 r. (sprawa K 6/09), domagam się opublikowania poniższego sprostowania.

Sprostowanie

Autor wymienionej audycji stwierdził, że członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego zachowali w wolnej Polsce przywileje emerytalne, bo „z wsparciem przyszedł im cztery lata temu Trybunał Konstytucyjny”. Informacja ta jest nieprawdziwa.

Przyczyną tego jest zapewne to, że autor audycji nie zadał sobie trudu zapoznania się z zamieszczonym na stronie internetowej Trybunału wyrokiem z 24 lutego 2010 r. i z jego uzasadnieniem, w tym z rozdziałami III.5-10 i 12-14.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w tej sprawie, że obniżenie emerytury z 2,6% do 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok służby w Wojsku Polskim – przez dodany ustawą z 23 stycznia 2009 r. art. 15b do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – każdemu członkowi Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego od dnia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego – to jest od 12 grudnia 1981 r. – jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor audycji zaniechał ponadto poinformowania widzów, że wypowiadający się krytycznie na temat sprawy K 6/09, adwokat Marek Chmaj, był w tej sprawie pełnomocnikiem wnioskodawców – grupy posłów SLD przed Trybunałem Konstytucyjnym i w czasie rozprawy występował o orzeczenie niekonstytucyjności przepisu, mocą którego Sejm obniżył emerytury administratorom stanu wojennego – 22 członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Pan mecenas M. Chmaj przygotował ponadto 29 stycznia 2008 roku opinię dla Sejmu, w której twierdził, że ograniczenie emerytur członkom WRON jest sprzeczne z Konstytucją RP.

Katarzyna Sokolewicz – Hirszel

Rzecznik Prasowy

Biura Trybunału Konstytucyjnego

Domagam się opublikowania powyższego sprostowania, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 prawa prasowego.