Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komunikat z 28 lutego 2017 r. w sprawie zakwaterowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego na stałe zamieszkałych poza Warszawą, zwrotu kosztów przejazdu i dodatku z tytułu rozłąki z rodziną