Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego, 12.07.2017

Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego, 12.07.2017

Prezes Trybunału Konstytucyjnego z przykrością, smutkiem i żalem zawiadamia, że dziś odszedł od nas Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Lech Morawski.

Od dziś, od godz. 12:00 do dnia pogrzebu, w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego zostanie wyłożona Księga Kondolencyjna.