Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Informacja w sprawie rozpraw przed Trybunałem Konstytucyjnym planowanych na 28 lutego 2017 r.

W związku z wnioskiem Prokuratora Generalnego o wyłączenie ze składu orzekającego sprawy Kp 4/15 trzech sędziów, Przewodniczący składu zarządził odwołanie terminu rozprawy planowanej na dzień 28 lutego 2017 r., na godz. 9.00, do czasu rozpoznania wniosku o wyłączenie.

Rozprawa w sprawie K 24/14 planowana w dniu 28 lutego 2017 r. na godz. 13.00 odbędzie się zgodnie z terminem.