Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Biuro Trybunału Konstytucyjnego

 

Sekretariat Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

tel. 22 621 65 03, fax. 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

 

Sekretariat Trybunału Konstytucyjnego - dokumentacja sądowa

Sekretarz Trybunału: Anna Zołotar-Wiśniewska 

tel. 22 657-45-82,  fax 22 657-45-90, e-mail: zolotar@trybunal.gov.pl

 

Zespół Prezydialny

Dyrektor: Marcin Koman

tel. 22 628-72-74, fax 22 629-39-77, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

 

Zespół Prasy i Informacji 

Kontakt prasainfo@trybunal.gov.pl

p.o. Rzecznik Prasowy Biura Trybunału Konstytucyjnego: Marcin Koman

tel. 22 657-45-15, e-mail: koman@trybunal.gov.pl

 

Zespół Orzecznictwa i Studiów 

Marek Domagała

tel. 22 621-76-34

 

Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków 

Dyrektor: Beata Szepietowska

tel. 22 657-45-12, 22 657-45-78, e-mail: skarga@trybunal.gov.pl

 

Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor: Krzysztof Budziło

tel. 22 657-45-44, e-mail: budzilo@trybunal.gov.pl

Czytelnia: tel. 22 657-45-27, e-mail: bib@trybunal.gov.pl , wydawnictwa@trybunal.gov.pl

 

Zespół Finansowo-Księgowy 

Główny Księgowy: Anna Sipa

tel. 22 657-45-45, e-mail: sipa@trybunal.gov.pl

 

Główny Specjalista ds. Personalnych 

Joanna Kerner

tel. 22 657-45-70, e-mail: kerner@trybunal.gov.pl

 

Zespół Informatyki 

Dyrektor: Krzysztof Orliński

tel. 22 657-45-61 lub 68, e-mail: orlinski@trybunal.gov.pl

 

Zespół Administracyjno-Gospodarczy 

Dyrektor: Irena Cygoń

tel.22 621-57-66, 657-45-85, fax 622-18-30, e-mail: cygon@trybunal.gov.pl

 

Straż Trybunału Konstytucyjnego 

Komendant Straży: Wojciech Górnicki

tel. 22 657-45-08