Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Biuro Trybunału

Adres: 00-918 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 12a

 

Sekretariat Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

tel. 22 621 65 03, fax. 22 657 45 87

 

Sekretariat Trybunału Konstytucyjnego - dokumentacja sądowa

Sekretarz Trybunału: Dorota Hajduk 
tel. 22 657-45-82,  fax 22 657-45-90, e-mail: dorota.hajduk@trybunal.gov.pl

 

Zespół Prezydialny

Dyrektor: Mariusz Bobiński
tel. 22 628-72-74, fax 22 629-39-77, prezydialny[at]trybunal.gov.pl

 

Zespół Prasy i Informacji 

Katarzyna Sokolewicz-Hirszel 
tel. 22 657-45-15, e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl 

Anna Wołoszczak
tel. 22 657-45-00, e-mail: woloszczak@trybunal.gov.pl

Grażyna Leśniak
tel. 22 537-46-12, e-mail: lesniak@trybunal.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Zespół Orzecznictwa i Studiów 

p. o. Dyrektora: Marek Domagała

tel. 22 621-76-34

 

Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków 

Dyrektor Beata Szepietowska
tel. 22 657-45-12, 22 657-45-78, e-mail: skarga@trybunal.gov.pl

Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor: Krzysztof Budziło 
tel. 22 657-45-44, e-mail: budzilo@trybunal.gov.pl

Czytelnia: tel. 22 657-45-27, e-mail: bib@trybunal.gov.pl , wydawnictwa@trybunal.gov.pl

 

Zespół Finansowo-Księgowy 

Główny Księgowy: Anna Sipa 
tel. 22 657-45-45, e-mail: sipa@trybunal.gov.pl

 

Główny Specjalista ds. Personalnych 

Joanna Kerner
tel. 22 657-45-70, e-mail: kerner@trybunal.gov.pl

 

Zespół Informatyki 

Dyrektor: Krzysztof Orliński 
tel. 22 657-45-61 lub 68, e-mail: orlinski@trybunal.gov.pl

 

Zespół Administracyjno-Gospodarczy 

Dyrektor: Irena Cygoń 
tel.22 621-57-66, 657-45-85, fax 622-18-30, e-mail: cygon@trybunal.gov.pl

 

Straż Trybunału Konstytucyjnego 

Komendant Straży: Wojciech Górnicki 
tel. 22 657-45-08