Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ ORAZ JEGO WDROŻENIE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM TK (SITK) I UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE

ZAPYTANIE OFERTOWE