Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Henryk Cioch

Henryk Cioch

Henryk Cioch

Urodził się 30 lipca 1951 r. w Lubaczowie.

W 1973 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 1982 r. obronił pracę doktorską, zaś w 1996 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. Zajmuje się problematyką prawa cywilnego, spółdzielczego, fundacyjnego, stowarzyszeniowego i rzeczowego. Jest autorem licznych publikacji, ekspertyz i opinii prawnych z tego zakresu.

Jako stypendysta Fundacji H. Herzt Stiftung w latach 1984–1985 przebywał na stypendium na Uniwersytecie w Bonn.

Od 1997 r. pracuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 2002-2004 był prodziekanem tego wydziału, kierował również Katedrą Prawa Cywilnego.

Był  przedstawicielem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i  Funduszy Emerytalnych, a następnie w Komisji Nadzoru Finansowego.

W 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

W 2011 r. został senatorem VIII kadencji.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Był także wykładowcą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W 2001 r. nagrodzony przez rektora KUL oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Dnia 2 grudnia 2015 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 3 grudnia 2015 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta RP.