Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Informacja

BIURA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Dotycząca konkursu na 3 stanowiska:

 

Pracowników do Sekretariatu Trybunału Konstytucyjnego

 

Wymagania konkursowe:

 

1.     Wymagania obligatoryjne:

-      wykształcenie wyższe

 

2.     Dodatkowo mile widziane:

     - doświadczenie w pracy sekretarskiej lub pracy z aktami sądowymi;

- znajomość procedury postępowania przed TK (ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym)

 

3.     Z perspektywy pracodawcy interesujące jest także:

-      umiejętność pracy w zespole;

-      kreatywność i komunikatywność;

-     zamieszkiwanie w Warszawie lub najbliższej okolicy umożliwiające codzienny dojazd do miejsca pracy.

 

Praca będzie świadczona w siedzibie pracodawcy w Warszawie. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu. Początek zatrudnienia: lipiec/sierpień 2017 r. Pierwsza umowa na okres próbny na 3 miesiące. Zatrudnienie na warunkach finansowych przewidzianych w obowiązującym Regulaminie wynagradzania w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie nadesłanej dokumentacji i ewentualnej rozmowy z kandydatem.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje) na adres e‑mail: konkurs@trybunal.gov.pl do dnia 20 czerwca 2017 r.