Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 

 

Informacja poszerzona

BIURA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Dot. ogłoszonego konkursu na 7 stanowisk:

 

Prawnika-orzecznika w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków

 

Wymagania konkursowe:

 

1.     Wymagania obligatoryjne:

-      wykształcenie wyższe prawnicze

 

2.     Dodatkowo mile widziane:

- stopień naukowy doktora nauk prawnych lub aplikacja prawnicza;

- znajomość procedury postępowania przed TK (ustawa z dnia 30 listopada 2016 r.
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym) i orzecznictwa (w szczególności w zakresie wstępnego rozpoznania wniosków i skarg konstytucyjnych);

 

3.     Z perspektywy pracodawcy interesujące jest także:

-      specjalizacja z zakresu prawa publicznego;

-      znajomość postępowania cywilnego;

-      umiejętność pracy w zespole;

-      kreatywność i komunikatywność;

-     zamieszkiwanie w Warszawie lub najbliższej okolicy umożliwiające codzienny dojazd do miejsca pracy.

 

Praca będzie świadczona w siedzibie pracodawcy w Warszawie. Możliwe zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu lub części etatu (0,5 lub 0, 75 etatu). Początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2017 r. Pierwsza umowa na okres próbny na 3 miesiące. Zatrudnienie na warunkach finansowych przewidzianych w obowiązującym Regulaminie wynagradzania w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie nadesłanej dokumentacji i ewentualnej rozmowy z kandydatem.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje) na adres e‑mail: konkurs@trybunal.gov.pl do dnia 31 maja 2017 r.