Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

04.IV 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

  11:00

  P 56/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy

  Pytanie prawne czy art. 117 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nakłada na osoby prawne ciężar prawny wykazania braku dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego i art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim nakłada na osoby prawne ciężar prawny wykazania braku dostatecznych środków na poniesienie kosztów sądowych oraz czy obie te regulacje, w zakresie, w jakim nie przewidują procedury wezwania do uzupełnienia wniosku, gdy podane dane są niewystarczające dla oceny braku dostatecznych środków na poniesienie tych kosztów są zgodne z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: M. Pyziak-Szafnicka - przewodniczący S. Rymar - sprawozdawca H. Cioch Z. Jędrzejewski L. Kieres

  Dokumenty w sprawie (IPO)

20.IV 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Referendum; środki prawne w kampaniach referendalnych; prawo do sądu

  12:00

  K 10/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  - art. 44 ust. 3 zdanie 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym w zakresie w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;
  - art. 35 ust. 3 zdanie 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym w zakresie w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania z art. 45 ust. 1 oraz z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: S. Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący Z. Jędrzejewski - sprawozdawca L. Kieres L. Morawski M. Pyziak-Szafnicka

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?