Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

04.IV 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

  11:00

  P 56/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy

  Pytanie prawne czy art. 67 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie w jakim nie przewiduje możliwości przedawnienia żądania przez organ rentowy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego, jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: M. Pyziak-Szafnicka - przewodniczący S. Rymar - sprawozdawca\H. Cioch Z. Jędrzejewski L. Kieres

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?