Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

30.X 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; zasady obliczania

  09:00

  K 7/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Zarząd Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. i art. 31 ust. 3 oraz art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący, Stanisław Rymar - sprawozdawca, Zbigniew Jędrzejewski, Julia Przyłębska, Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Ubezpieczenia społeczne

  10:00

  Kp 1/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie: Julia Przyłębska - przewodniczący, Justyn Piskorski - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)