Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

22.V 2019

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej

  11:30

  SK 22/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: J. W.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 i ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Andrzej Zielonacki - przedowniczący Michał Warciński - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Jarosław Wyrembak.

  Dokumenty w sprawie (IPO)