Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Naruszenie praw własności przemysłowej SK 19/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 6 XII 2018 godz.: 10.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Grzegorz Jędrejek - przewodniczący, Mariusz Muszyński - sprawozdawca, Zbigniew Jędrzejewski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Michał Warciński.