Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych K 29/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miasta Szczecin, Rada Gminy Ustronie Morskie, Rada Miasta Poznania
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 10 III 2015 godz.: 8.30

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności art. 1 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z art. 2, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
Zbigniew Cieślak - przewodniczący
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat