Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o ruchu drogowym K 6/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce:
Data: 5 XII 2018 godz.: 9.00

Wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 130a ust. 5c i ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim powołane przepisy przewidują przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcia i parkowanie oraz uzależniają wydanie pojazdu umieszczonego na parkingu od okazania dowodu uiszczenia wspomnianej opłaty, z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący,   
Piotr Tuleja - sprawozdawca,   
Piotr Pszczółkowski,
Stanisław Rymar,   
Marek Zubik.