Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odwołany termin rozprawy - Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny Kp 4/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 29 XI 2016 godz.: 13.00

Termin rozprawy odwołany w związku z niedyspozycją zdrowotną sędzi-sprawozdawcy.

Rozprawa odroczona 25 października 2016 r.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Julia Przyłębska.