Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Abele p. ŁOTWIE skargi nr 60429_12 i 72760/12, wyrok z 5.10.2017