exec_INSERTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_INSERTquery
ERROR Table './typo3_tk_2016_01_17/sys_log' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
lastBuiltQuery INSERT INTO sys_log (userid,type,action,error,details_nr,details,IP,tstamp,workspace) VALUES ('0','5','0','0','0','Core: Error handler (FE): PHP Runtime Deprecation Notice: Non-static method tx_ttnews_div::getSubCategories() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/tk_new/typo3conf/ext/tt_news/pi/class.tx_ttnews.php line 3740','54.161.77.30','1539901604','0')
debug_backtrace require(typo3_src/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),typo3_src/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#212 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#215 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#697 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#752 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#41 // call_user_func_array#6665 // tx_templavoila_pi1->main_page# // tx_templavoila_pi1->renderElement#197 // tx_templavoila_pi1->processDataValues#338 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#624 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#697 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#734 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectArrayContentObject->render#752 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#40 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#697 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\RecordsContentObject->render#752 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#119 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#734 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\CaseContentObject->render#752 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#45 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectArrayContentObject->render#752 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#40 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#697 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\CaseContentObject->render#752 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#45 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\CaseContentObject->render#752 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#45 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#734 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#752 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#41 // call_user_func_array#6665 // tx_ttnews->main_news# // tx_ttnews->initCategoryVars#188 // TYPO3\CMS\Core\Error\ErrorHandler->handleError#3740 // TYPO3\CMS\Core\Error\ErrorHandler->writeLog#137 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_INSERTquery#196 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#218
Trybunał Konstytucyjny: Aplikacja adwokacka

Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Aplikacja adwokacka K 6/06

O zbadanie zgodności:

1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 118 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 34 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Sejmu RP oraz z art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

2) art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 1 pkt 5 lit.b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

4) art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

5) art. 66 ust. 1a pkt 2-4 w związku z art. 66 ust. 1bi 1c ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 2 oraz art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

6) art. 75a oraz art. 75b-75j ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

7) art. 78 oraz art. 78a-78i ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 2 oraz art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

8) art. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

9) art. 6 i art. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;