Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych P 10/18

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sprawa połączona z P 9/18 i P 11/18 i rozpatrywana pod wspólną sygnaturą akt P 9/18.

 

Pytanie prawne czy art 49 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, w zakresie dotyczącym art 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym, jest zgodny z art 2, art 31  ust 3, art 45 ust 1 i ust 2, art 47 oraz art 51 ust 2 i ust 4 Konstytucji.