Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Stanisław Biernat - Wiceprezes

Stanisław Biernat

Stanisław Biernat

Urodził się 2 sierpnia 1949 r. w Tarnowie. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1985 r. doktora habilitowanego. Jego rozprawa habilitacyjna otrzymała I nagrodę w konkursie "Państwa i Prawa". W 1995 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych, a od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1971-1973 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. W latach 1994-1998 był kierownikiem studium doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1995 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991-2004 prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.
Od 2001 do 2008 roku był sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2005-2008 - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA. 
Od 1989 do 1992 i od 1998 do 2001 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Od 2004 r. jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a od 2007 r. jego wiceprzewodniczącym. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich (PECSA), Societas Humboldtiana Polonorum, European Constitutional Network oraz European Group of Public Law.
W 2001 r. otrzymał od Komisji Europejskiej tytuł Jean Monet Professor of European Law. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem wielu książek i prac z dziedziny prawa publicznego i europejskiego.

W czerwcu 2008 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W grudniu 2010 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Wiceprezesa TK.