Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Leon Kieres

Leon Kieres

Leon Kieres

Urodził się 26 maja 1948 r. w Kolonii Zielonej (woj. podlaskie).

W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1985 r. doktora habilitowanego. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych, w 2000 r. - profesora zwyczajnego.

Od 1971 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Wygłaszał wykłady oraz występował na konferencjach naukowych na wielu zagranicznych wyższych uczelniach (m.in. USA, Australia, Tajwan, Słowacja, Hiszpania).

Od 1990 do 1998 r. radny Rady Miejskiej Wrocławia, przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu i członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. W latach 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a od 2006 do 2007 r. przewodniczący Sejmiku.

W latach 1995-2004 był wiceprzewodniczącym Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu.

Od 2000 do 2005 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W latach 1997-2000 i 2007-2011 Senator RP.

Jest członkiem Rady Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju oraz Rady Fundacji "Kolegium Europy Wschodniej" we Wrocławiu. Należy do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Klubu Rzymskiego i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych.

W 1996 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 r. wyróżniony przez "Gazetę Prawną" nagrodą "Złoty Paragraf i tytułem "Prawnika Roku 2003". W 2004 r. otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Gdańskiej. W 2008 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska.

W lipcu 2012 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.