Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Wojciech Hermeliński

Wojciech Hermeliński

Wojciech Hermeliński

Urodził się 29 marca 1949 r. w Warszawie. W 1971 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1971-1972 odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie. Od 1972 do 1977 r. był asesorem i podprokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Północ.W latach 1984-2006 był adwokatem. Od 1995 do 1998 r. - Zastępca Sekretarza w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 1998-2001 był Wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2001 r. do 31 października 2006 r. - Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Odznaczony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką "Zasłużony dla Adwokatury".
Pełnomocnik skarżących w sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu, m.in. o zwrot tzw. mienia zabużańskiego.W 1999 r. został Wiceprezydentem Europejskiego Instytutu Praw Człowieka z siedzibą w Bordeaux. Od maja do 31 października 2006 r. - członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA.
Od grudnia 2014 r. członek i Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.
W 2009 r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w służbie państwa i wymiaru sprawiedliwości został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Autor publikacji z zakresu ochrony własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz ekstradycji.
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015.