Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Stefan J. Jaworski

Urodził się 9 grudnia 1946 r. w Kamionce Górnej. W 1969 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1969-1971 odbył aplikację prokuratorską. Od 1971 r. do 1974 r. pracował w Prokuraturze Powiatowej w Bytowie na stanowisku asesora i podprokuratora. W 1974 r. został powołany na stanowisko podprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie, w 1975 r. wiceprokuratora, a następnie prokuratora w wydziale prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa i spraw cywilnych w Prokuraturze Wojewódzkiej w Słupsku. Od 1990 r. był Prokuratorem Wojewódzkim w Zamościu. Od 1992 r. pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Prokuratury w Ministerstwie Sprawiedliwości. W czerwcu 1992 r. został powołany na stanowisko prokuratora w Ministerstwie Sprawiedliwości, z powierzeniem obowiązków Prokuratora Wojewódzkiego w Warszawie. Od lipca do listopada 1993 r. był prokuratorem nowo powołanej Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, pełniąc obowiązki Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

W latach 1995-2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej, a od 2010 do 2014 r. jej przewodniczący.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu ustroju prokuratury oraz prawa konstytucyjnego.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-2001.