Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Grzegorz Jędrejek

Grzegorz Jędrejek

Grzegorz Jędrejek

Urodził się 11 lutego 1973 roku w Puławach.

Ukończył studnia prawnicze w 1997 roku i studia historyczne w 1998 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2011 roku obronił pracę habilitacyjną. Jest autorem około dwustu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa.

Był asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 2003 – 2017 pracował w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 2012 roku jest  profesorem nadzwyczajnym UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego.

24 lutego 2017 r. został wybrany przez  Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 27 lutego 2017 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta RP.

W kwietniu 2019 r. został powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy.