Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

BUDOWA I WYKONANIE NOWEGO SYSTEMU WIZYJNEGO DO TRANSMISJI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO NA DUŻEJ I MAŁEJ SALI ROZPRAW ORAZ ADAPTACJA INSTALACJI SYSTEMÓW AKUSTYKI, ELEKTROAKUSTYKI I OŚWIETLENIA MAŁEJ SALI ROZPRAW