Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks cywilny - nabycie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu P 7/17

Pytanie prawne czy:

przepis art. 292 Kodeksu cywilnego w związku z art. 285 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, jako podstawa nabycia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu w okresie przed 3 sierpnia 2008 roku jest zgodny z przepisami:

1) art. 1, art. 21 ust. 1-2, art. 31 ust. 2-3, art. 32 ust. 1-2, art. 37 ust. 1-2 i art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP,

2) art. 1 Protokołu dodatkowego numer 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

3) art. 17 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.