Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Grupowe wizyty i udział w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym

Ogólne warunki dotyczące wizyt grupowych

Rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym

W myśl przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z dnia 1 września 1997 r.), rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym są jawne i otwarte dla publiczności, za wyjątkiem przypadków zastrzeżenia jawności przez Przewodniczącego składu orzekającego. Ponadto, w myśl paragrafu 41 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, w przypadkach uzasadnionych szczególnym zainteresowaniem daną rozprawą, zastrzega się możliwość wydawania kart wstępu do sali rozpraw.

W związku z powyższym, ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla publiczności w salach rozpraw, grupy liczące ponad 10 osób proszone są o uprzednie zgłoszanie swojej obecności za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie grupy powinno nastąpić najpóźniej trzy dni robocze przed planowanym terminem rozprawy. Grupy proszone są bezwzględnie o punktualne przybywaniedo siedziby Trybunału Konstytucyjnego, najpóźniej 20 minut przed planowanym rozpoczęciem rozprawy lub spotkania.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc siedzących w salach rozpraw, przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o telefoniczne potwierdzenie możliwości przyjęcia grupy liczącej ponad 15 osób.

 

Wizyty w Trybunale Konstytucyjnym

Powyższe informacje i zasada uprzedniego zgłaszania grup na formularzu zgłoszeniowym dotyczy również grupowych wizyt uczniów i studentów odbywających w Trybunale Konstytucyjnym wizyty studyjne, niezależnie od udziału w rozprawie. Zgłoszenie grupy studyjnej powinno nastąpić najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wraz z dokładnym sprecyzowaniem zainteresowań i oczekiwań grupy w punkcie 6 formularza zgłoszeniowego.

Grupy studyjne i grupy składające wizytę na rozprawie:

W celu zgłoszenia wizyty w siedzibie Trybunału lub udziału w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać faksem na numer (+48) (22) 629 39 77 lub elektronicznie na adres e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy