Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Grupowe wizyty i udział w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym

 

Rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym

Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w salach rozpraw publiczność proszona jest o zgłaszanie udziału w rozprawie za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o przesłanie formularza najpóźniej trzy dni robocze przed planowanym terminem rozprawy i punktualne przybywanie do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem rozprawy lub spotkania.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc siedzących w salach rozpraw, przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o telefoniczne potwierdzenie możliwości przyjęcia grupy liczącej ponad 15 osób.

 

Wizyty studyjne w Trybunale Konstytucyjnym

Zgłoszenie grupy studyjnej powinno nastąpić najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wraz z dokładnym sprecyzowaniem zainteresowań i oczekiwań grupy w punkcie 6 formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy można wysłać faksem na numer (+48) (22) 629 39 77 lub na adres e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy