Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Trybunał Konstytucyjny

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska

Sekretariat prezesa: Aleksandra Wójcik, e-mail: wojcik@trybunal.gov.pl
tel. 22 621 65 03, fax 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor Zofia Hoffmann, e-mail: hoffmann@trybunal.gov.pl
Sekretariat: Monika Szymańska, e-mail: szymanska@trybunal.gov.pl
tel. 22 657 45 95, fax 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Zastępca dyrektora Justyna Sowula-Waliszewska, e-mail: waliszewska@trybunal.gov.pl
tel. 22 657 45 46

Szef Gabinetu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marcin Koman
tel. 22 628 72 74, fax 22 629 39 77, e-mail: koman@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl

Rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego Robert Lubański
tel. 22 657 45 00, e-mail: lubanski@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl

Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego

W sprawach rozpoznawanych merytorycznie przez Trybunał Konstytucyjny informacji udzielają pracownicy Biura Służby Prawnej pod nr. tel. 22 657 45 34

Dyrektor Anna Zołotar-Wiśniewska, e-mail: zolotar@trybunal.gov.pl

Sekretariat: Lidia Banaszkiewicz, e-mail: lbanaszkiewicz@trybunal.gov.pl
tel. 22 657 45 34, fax 22 657 45 90

Zastępca dyrektora Jadwiga Gąsienica-Chmiel, e-mail: gasienica@trybunal.gov.pl
tel. 22 657 45 15

Wydział Weryfikacyjny Biura Służby Prawnej

Sekretariat wydziału: tel. 22 657 45 12, 22 657 45 78, e-mail: skarga@trybunal.gov.pl

Wydział Studiów Biura Służby Prawnej
Sekretariat wydziału: tel. 22 621 76 34 

Dział Finansowo-Księgowy Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Główna księgowa Anna Sipa
tel. 22 657 45 45, e-mail: sipa@trybunal.gov.pl


Biblioteka i Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Krzysztof Budziło
tel. 22 657 45 44, e-mail: budzilo@trybunal.gov.pl
Czytelnia: tel. 22 657 45 27, e-mail: bib@trybunal.gov.pl , wydawnictwa@trybunal.gov.pl


Dział Informatyki Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Krzysztof Orliński
tel. 22 657 45 61 lub 68, e-mail: orlinski@trybunal.gov.pl

 
Dział Administracyjno-Gospodarczy Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Irena Cygoń
tel.22 621 57 66, 657 45 85, fax 622-18-30, e-mail: cygon@trybunal.gov.pl


Główny specjalista ds. personalnych Joanna Kerner
tel. 22 657 45 70, e-mail: kerner@trybunal.gov.pl

 

Wydział Straży Trybunału Konstytucyjnego 

Komendant Wojciech Górnicki
tel. 22 657 45 08