Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Trybunał Konstytucyjny

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska

Sekretariat prezesa
tel. 22 621 65 03, fax 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor Zofia Hoffmann
Sekretariat
tel. 22 657 45 95, fax 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Szef Gabinetu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marcin Koman
tel. 22 628 72 74, fax 22 629 39 77, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego Jakub Kozłowski
tel. 22 657 45 00, e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl

Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego

W sprawach rozpoznawanych merytorycznie przez Trybunał Konstytucyjny informacji udzielają pracownicy Biura Służby Prawnej pod nr. tel. 22 657 45 34

Dyrektor Anna Zołotar-Wiśniewska

Sekretariat
tel. 22 657 45 34, fax 22 657 45 90

Wydział Weryfikacyjny Biura Służby Prawnej

Koordynator Wojciech Arndt

Sekretariat wydziału, tel: 22 657 45 78, e-mail: skarga@trybunal.gov.pl

Wydział Studiów Biura Służby Prawnej

Koordynator Marek Domagała

Sekretariat wydziału: tel. 22 621 76 34 

Dział Finansowo-Księgowy Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Główna księgowa Anna Sipa
tel. 22 657 45 45


Biblioteka i Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Krzysztof Budziło
tel. 22 657 45 44
Czytelnia: tel. 22 657 45 27, e-mail: bib@trybunal.gov.pl , wydawnictwa@trybunal.gov.pl


Dział Informatyki Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Arkadiusz Szczotkiewicz
tel. 22 537 46 31

 
Dział Administracyjno-Gospodarczy Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Irena Cygoń
tel.22 621 57 66, 657 45 85, fax 622-18-30


Główny specjalista ds. personalnych Joanna Kerner
tel. 22 657 45 70

 

Wydział Straży Trybunału Konstytucyjnego 

Komendant Wojciech Górnicki
tel. 22 657 45 08

 

Inspektor Ochrony Danych