Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

11.IV 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania

  13:30

  SK 15/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. P.

  Skarga Konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 160 par. 1 zdanie ostatnie kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu rozpoznaje, w przypadku gdy sprawa główna jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym, sędzia, który wydał wcześniej zaskarżone zarządzenie. TK rozpozna sprawę w składzie: Michał Warciński - przewodniczący, Andrzej Zielonacki - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Leon Kieres, Piotr Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

26.IV 2018

 • Rozprawy

  Społeczna inspekcja pracy

  09:00

  K 6/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Konfederacji Lewiatan

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzoną z tego przepisu zasadą prawidłowej legislacji, oraz art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP,
  2) art. 185 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz art. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy w zakresie, w jakim rozszerza cel społecznej inspekcji pracy na ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy, a także art. 4, art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzonymi z tego przepisu zasadą prawidłowej legislacji i prawem do prywatności, art. 20 w związku z art. 22 oraz art. 47 Konstytucji RP,
  3) art. 5 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzoną z tego przepisu zasadą prawidłowej legislacji, art. 20 w związku z art. 22 Konstytucji RP,
  4) art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzonymi z tego przepisu zasadą prawidłowej legislacji, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz prawem do sądu, a także art. 77 ust. 2 oraz art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP,
  5) art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 20 Konstytucji RP,
  6) art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzonymi z tego przepisu zasadami prawidłowej legislacji oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz art. 20 w zw. z art. 22 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,
  7) art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzonymi z tego przepisu zasadami prawidłowej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz art. 20 w związku z art. 22 Konstytucji RP. TK rozpozna sprawę w składzie: Piotr Tuleja - przewodniczący, Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Michał Warciński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)