Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

25.IX2019

 • Rozprawy

  Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  10:00

  SK 31/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: R. L.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącą składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)