Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Aplikacja notarialna U 2/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Notarialna
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 16 II 2017 godz.: 10.00

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie wniosku o zbadanie zgodności:
§ 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej z art. 72 § 1 i art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.
Rozpoznanie wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2017 roku.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:
Leon Kieres - przewodniczący
Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka