Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii K 16/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 20 VI 2017 godz.: 9.00

Wniosek o zbadanie zgodności art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:

S. Rymar - przewodniczący

S. Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca

G. Jędrejek

P. Pszczółkowski

P. Tuleja