Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lokal służbowy - nadanie tytułu prawnego SK 29/16

Podmiot inicjujący postępowanie: K. M.
Miejsce: Sala rozpraw TK
Data: 15 XI 2017 godz.: 10.00

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 90 w związku z art. 95 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 95 ust. 4 w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w związku z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z art. 30, art. 71 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

P. Tuleja - przewodniczący

M. Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca

P. Pszczółkowski

S. Rymar

A. Zielonacki