Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy SK 15/17

Podmiot inicjujący postępowanie: G.A.L., K.M.Ł.

Sprawa połączona z SK 12/17 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 12/17)