Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece SK 31/17

Podmiot inicjujący postępowanie: G.M.

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.