Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o świadczeniach rodzinnych SK 2/17

Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, czy:

art. 17 ust. 5 pk 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP w zw. z art. 2 Konstytucji RP i art. 32 Konstytucji RP.