Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dyskusja pt. „Rola sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie” 8 października 2018 r. o godz. 17.00 na Zamku Królewskim w Warszawie

Media zainteresowane udziałem w dyskusji „Rola sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie”, prosimy o akredytację pod adresem mailowym prasainfo@trybunal.gov.pl w godzinach 8:00-9:00, 8 października 2018 r. O przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w obsłudze medialnej możliwy za okazaniem ważnej legitymacji prasowej.

 

Akredytowani dziennikarze, fotoreporterzy oraz operatorzy kamer proszeni są o przybycie do godz. 13.00