Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

28.IV2021

12.V2021

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Prawo geologiczne i górnicze – strony postępowania koncesyjnego

  12:00

  SK 19/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. T.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 a także w związku z art. 32 ust 1 i art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Krystyna Pawłowicz - przewodniczący, sędzia TK Jarosław Wyrembak - sprawozdawca, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Wojciech Sych, sędzia TK Rafał Wojciechowski.

  Dokumenty w sprawie (IPO)