Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Maria Gintowt-Jankowicz

Maria Gintowt-Jankowicz

Maria Gintowt-Jankowicz

Urodziła się 1 lipca 1939 r. w Warszawie. W 1962 r. ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i podjęła pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny w macierzystej uczelni, w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego.
Po odbyciu dwuletniej aplikacji sądowej, w 1966 r. zdała egzamin sędziowski. W 1971 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1980 r. doktora habilitowanego. W latach 1984-1990 organizatorka i kierownik Pomagisterskiego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (dla kadry kierowniczej administracji skarbowej) przy Wydziale Prawa UW.
W latach 1990-2006 organizowała i była pierwszym dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.
Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989-1992, członkini kolejnych zespołów, rad i komisji ds. reformy administracji publicznej, a od 1999 r. wiceprzewodnicząca Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Członkini organizacji i inicjatyw międzynarodowych. W 2005 r. otrzymała nagrodę Alexis de Tocqueville'a, przyznawaną przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także orderami państwowymi Francji i Włoch.
Autorka licznych publikacji z dziedziny prawa finansowego i administracyjnych aspektów transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015.