Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE OD STUDZIENKI DOSTAWCY I OKABLOWANIE KONCENTRYCZNE DO ANTEN RADIOWYCH NA BUDYNKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO