Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

REMONT POMIESZCZENIA REPREZENTACYJNEJ SALI NARAD W BUDYNKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W WARSZAWIE AL. J.CH SZUCHA 12 A

PRZETARG NIEOGRANICZONY