Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ŚWIADCZENIE USŁUG BIEŻĄCEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w 2020 r. i 2021 r.