Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego TK

Ogłoszenie

Zarządzenie

Regulamin konkursu

Oświadczenia

Obowiązek informacyjny

Zmiana ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta Sędziego Trybunału Konstytucyjnego