Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu przeciwko Stanisławie Tomaszewskiej (C‑440_09), wyrok Trybunału z 3 marca 2011 r.