Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa przeciwko Ministrowi Finansów (C‑530_09), wyrok Trybunału z 27 października 2011 r.