Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Maria Kozak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie (C‑557_11), wyrok Trybunału z 25 października 2012 r.