Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Janina Wencel przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (C‑589_10), wyrok Trybunału z 16 maja 2013 r.